Logo Website

Công dụng của Cùi dưa hấu - Citrullus lanatus

04/02/2024
Cây dưa hấu có tên khoa học Citrullus lanatus. Hạt Dưa hấu có tác dụng giải nhiệt và lợi tiểu. Vỏ quả Dưa hấu dùng để chữa ỉa chảy.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai, Index Seminum [Tokyo] 1915-1916: 30, no. 854 (1916).

Công dụng của Cùi dưa hấu - Citrullus lanatus

Tên khoa học:

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

Họ:

Cucurbitaceae

Tên Việt Nam:

Dưa hấu; Tây qua; Lưa; Dưa đỏ.

Kích thước:

Hoa 1.5 cm

Phân bố:

Đây là cây trồng phổ biến ở Việt Nam, cây thích hợp với vùng đất cát pha.

Công dụng:

Hạt Dưa hấu có tác dụng giải nhiệt và lợi tiểu. Vỏ quả Dưa hấu dùng để chữa ỉa chảy.