Logo Website

Dâm Dương hoắc bổ thận chống lão suy

06/05/2022
Dâm Dương hoắc có tên khoa học: Epimedium fargesii Franch. Công dụng: Chữa nam giới không có khả năng sinh hoạt tình dục, lưng gối mỏi đau, gân xương co quắp, chân tay tê bại, bán thân bất toại.

Epimedium fargesii Franch., J. Bot. (Morot) viii. (1894) 281.

Dâm Dương hoắc bổ thận chống lão suy

Tên khoa học:

Epimedium fargesii Franch.

Tên Việt Nam: 

Dâm dương hoắc.

Kích thước:

Hoa 1cm.

Phân bố: 

Tìm thấy ở Trung Nam Trung Quốc.

Công dụng:

Chữa nam giới không có khả năng sinh hoạt tình dục, lưng gối mỏi đau, gân xương co quắp, chân tay tê bại, bán thân bất toại. 

Cách dùng:

Để bổ thận cường dương cứng gân cốt, chống lão suy: dùng Dâm dương hoắc 18gram, tiên mao 15gram, ba kích 15gram, nhục thung dung 12gram, sơn thù nhục 12gram, tỏa dương 12gram. Sắc uống ngày 1 thang.