Logo Website

Địa liền hoa trắng chữa đau dạ dày

16/06/2022
Địa liền hoa trắng có tên khoa học: Kaempferia champasakensis Picheans. & Koonterm. Công dụng: Người dân địa phương thường dùng lá cây này để ăn gỏi và thân rễ để chữa đau dạ dày với liều 8 đến 10g khô một ngày.

Kaempferia champasakensis Picheans. & Koonterm, Taiwania 53(4): 406 (-409; figs. 1-2) (2008).

Địa liền hoa trắng chữa đau dạ dày

Tên khoa học:

Kaempferia champasakensis Picheans. & Koonterm

Tên Việt Nam: 

Địa liền hoa trắng (Thiềng liềng hoa trắng) hay người dân địa phương còn gọi là cây Ụp đất. 

Kích thước:

Hoa 2.5cm.

Phân bố: 

Tìm thấy ở Lào và Việt Nam (Bình Châu - Phước Bửu,tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,).

Công dụng:

Người dân địa phương thường dùng lá cây này để ăn gỏi và thân rễ để chữa đau dạ dày với liều 8 đến 10g khô một ngày.

Chú ý:

Loài này là 1 trong tám loài Địa liền ở Việt Nam. Loài này được công bố loài mới tại Lào năm 2008 và được ghi nhận mới ở Việt Nam năm 2018.