Logo Website

Hà biện phù thủy tóc trắng

24/09/2021
Hà biện phù thủy tóc trắng có tên khoa học Habenaria medusa Kraenzl. Kích thước hoa 9 cm.

Habenaria medusa Kraenzl., Bot. Jahrb. Syst. 16: 203 1893.

Hà biện phù thủy tóc trắng Video by Timothy Ho

Tên khoa học: 

Habenaria medusa Kraenzl.

Tên Việt Nam: 

Hà biện phù thủy tóc trắng.

Kích thước hoa:

9 cm.

Phân bố:

Tìm thấy ở Borneo, Jawa, Sulawesi, Sumatera và Việt Nam.