Logo Website

Hắc kỷ tử , kỷ tử đen tên khoa học là Lycium ruthencium bí quyết nhan sắc và trường thọ

26/09/2022
Hắc kỷ tử , kỷ tử đen tên khoa học là Lycium ruthencium ; trong quả có thành phần chính là anthocyan chống oxy hóa, chống lão hóa, làm đẹp da

Hắc kỷ tử , kỷ tử đen tên khoa học là Lycium ruthencium bí quyết nhan sắc và trường thọ

Xem clip để biết về những thông tin thú vị về Hắc kỷ tử