Logo Website

Hoàng thảo vàng lông trắng - Dendrobium senile

28/01/2024
Hoàng thảo vàng lông trắng có tên khoa học Dendrobium senile. Loài này hoa rất giống loài Dendrobium trigonopus nhưng khác ở chỗ thân phủ đầy lông trắng.

Dendrobium senile Parish ex Rchb.f., Gard. Chron. 1865: 434 (1865).

Hoàng thảo vàng lông trắng - Dendrobium senile

Tên khoa học:

Dendrobium senile C.S.P.Parish & Rchb.f.

Tên Việt Nam:

Hoàng thảo vàng lông trắng.

Kích thước:

Hoa 2.5 cm.

Phân bố:

Tìm thấy ở Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam (Điện Biên, Sơn La).

Mùa ra hoa:

Hoa nở vào mùa xuân.

Ghi chú:

Loài này hoa rất giống loài Dendrobium trigonopus nhưng khác ở chỗ thân phủ đầy lông trắng.