Logo Website

Lan kim tuyến

27/09/2021
Lan kim tuyến có Tên khoa học: Anoectochilus albolineatus C.S.P.Parish & Rchb.f. Kích thước hoa: 1,5 cm.

Anoectochilus albolineatus C.S.P.Parish & Rchb.f., Trans. Linn. Soc. London 30(1): 141 (1874).

Lan kim tuyến Video by ChinHock Ooi

Tên khoa học: 

Anoectochilus albolineatus C.S.P.Parish & Rchb.f.

Tên Việt Nam:

Lan kim tuyến, Lan sứa

Kích thước hoa:

1,5 cm.

Phân bố:

Tìm thấy ở Myanmar, Thái Lan, Việt Nam.