Logo Website

Loa kèn đỏ (Hippeastrum puniceum) trị đòn ngã tổn thương

30/07/2022
Loa kèn đỏ có tên khoa học là Hippeastrum puniceum. Công dụng thân rễ trị lang ben, cầm máu, dùng ngoài trị đòn ngã tổn thương.

Hippeastrum puniceum (Lam.) Voss, Vilm. Blumengärtn., ed. 3. 1: 1033 (1895), isonym.

Loa kèn đỏ (Hippeastrum puniceum) trị đòn ngã tổn thương

Tên khoa học:

Hippeastrum puniceum (Lam.) Voss

Tên Việt Nam:

Loa kèn đỏ.

Kích thước:

Hoa 15cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Bolivia, Brazil Đông Bắc, Brazil Đông Nam, Brazil Tây-Trung, Colombia, Ecuador, Guiana thuộc Pháp, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela, Việt Nam (Được trồng làm cảnh nhiều nơi ở Việt Nam).

Công dụng:

Thân rễ trị lang ben, cầm máu, dùng ngoài trị đòn ngã tổn thương.

Củ cây có alkaloid (Lycorin) gây tiêu chảy, buồn nôn, ói mửa khi ăn phải. Nhựa cây có thể gây nôn mửa nếu ăn phải. Thân hành dùng đắp ngoài cầm máu và trị đòn ngã tổn thương.