Logo Website

Mật mông rừng (Buddleja officinalis) chữa đau mắt đ ỏ chảy nước mắt

29/09/2022
Mật mông hoa có tên khoa học là Buddleja officinalis. Công dụng: Hoa sắc uống trị đau mắt, đau mắt đỏ, chữa thong manh. Cành lá và vỏ rễ làm thuốc chữa phong thấp.

Buddleja officinalis Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg xxvi. (1880) 496.

Mật mông rừng (Buddleja officinalis) chữa đau mắt đỏ chảy nước mắt

Tên khoa học:

Buddleja officinalis Maxim.

Họ:

Scrophulariaceae

Tên Việt Nam:

Mật mông hoa; Lão mông hoa; Hoa mật mông .

Kích thước:

Hoa 5mm

Phân bố:

Tìm thấy ở Trung Quốc, Myanmar, Tây Tạng, Việt Nam (Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên).

Công dụng:

Hoa sắc uống trị đau mắt, đau mắt đỏ, chữa thong manh. Cành lá và vỏ rễ làm thuốc chữa phong thấp.

Cách dùng:

Để chữa đau mắt sưng đỏ chảy nước mắt: dùng Mật mông hoa 9gram; cúc hoa, kinh giới, long đởm, phòng phong, bạch chỉ, mỗi vị 4 gram; cam thảo 2 gram. Sắc uống, ngày một thang.