Logo Website

Những vấn đề về khả năng nói của trẻ

02/08/2020

1. Khi nào trẻ bắt đầu phát âm những từ đầu tiên?

Thường sau tháng thứ 9, trẻ có thể phát âm những từ "mẹ", "bố". Sau một năm tuổi, trẻ sẽ phát âm được các từ khác.

2. Trẻ gần 1 tuổi thường phát âm được mấy từ? Đến cuối năm thứ hai, vốn từ này tăng lên bao nhiêu?

Đến cuối năm thứ nhất, trẻ có thể phát âm được khoảng 3 đến 5 từ có nghĩa. Đến cuối năm thứ 2, trẻ có thể nói được 80-100 từ, có trẻ nói được tới 200 từ.

3. Đứa con 1 tuổi rưỡi của tôi vẫn chưa phát âm được các từ như "mẹ", "bố". Liệu điều đó có bình thường không?

Đối với đa số trẻ, như vậy là không bình thường. Cần cho trẻ tới bác sĩ thần kinh để khám và thử thính giác.

4. Đứa con 2 tuổi của tôi bị tật nói lắp. Khi cháu lớn lên, tật nói lắp có tự hết đi được không?

Trong trường hợp này, không nên hy vọng dị tật này sẽ tự hết. Cần cho trẻ tới gặp bác sĩ chuyên khoa về phát âm để có kết luận cụ thể xem trẻ có phải theo học các lớp dạy phát âm đặc biệt hay không?

Nguồn: 300 Câu hỏi của bố mẹ trẻ

Bài viết Phụ nữ khác