Logo Website

Papaveraceae-Họ Thuốc phiện

Papaveraceae Juss. 1789 Cây thảo hàng năm, có mủ vàng, trắng hay trong. Lá đơn xẻ sâu. Hoa to có màu sắc, có 2 lá đài tự do, rụng sớm trước khi hoa nở, có 2 vòng cánh tràng, mỗi vòng 2 cái, rời; nhiều nhị, xếp vòng đôi khi chỉ nhị dạng cánh với bao phấn mở dọc; bầu trên, 1 ô với các giá noãn bên, nhiều noãn. Quả nang, mở van hay lỗ

ANH TÚC XÁC

16/02/2020
Anh túc xác có công dụng chữa ho lâu ngày, ỉa chảy lâu ngày, giảm đau trong các cơn đau như đau bụng, đau gân cốt.