Logo Website

Rượu tứn khửn là gì, Cách ngâm rượu tứn khửn

04/01/2022
Rượu tứn khửn là gì, Cách ngâm rượu tứn khửn

Cách ngâm rượu tứn khửn

Thành phần chính của rượu tứn: quả chí chuôn chua; dây cua chừ ma và cây tứn khửn. Ba thành phần này được mang về thái nhỏ, phơi khô. Cho vào bình ngâm rượu để tạo ra loại rượu tứn khửn tốt cho phái mạnh.