Logo Website

Top 5 loại nấm cực độc thường gặp ở Việt Nam

03/01/2022
5 loại nấm độc thường thấy ở Việt Nam

5 loại nấm độc thường thấy ở Việt Nam

1. Nấm độc tán trắng (Amanita verna)

2. Nấm độc trắng hình nón (Amanita virosa)

3. Nấm mũ khía nâu xám (Inocybe fastigiata)

4. Nấm Entoloma sinuatum

5. Nấm phiến đốm chuông Paneolus campanulatus