Logo Website

BẠI TƯỢNG LÔNG RÁP-bó gãy xương

19/11/2020
Cây Bại tượng lông ráp có tên khoa học: Patrinia scabiosifolia Link; thuộc họ Nữ lang (Valerianaceae). Công dụng: Ðược dùng làm Thuốc bó gãy xương. Chữa tê thấp, kinh phong trẻ em (Rễ).

BẠI TƯỢNG LÔNG RÁP

Bại tượng lông ráp

Ảnh Bại tượng lông rápPatrinia scabiosifolia Link: Photo plant-world-seeds.com and specialplants.net

Tên khác: 

Cỏ hồng ráp, Địa hoa thái.

Tên khoa học: 

Patrinia scabiosifolia Link; thuộc họ Nữ lang (Valerianaceae).

Tên đồng nghĩa

Patrinia hispida Bunge    

Mô tả: 

Cây thảo cao 1-2m, thân có lông cứng thô, lá có lông dày ở mặt dưới, lông thưa ở mặt trên, lá ở gốc có phiến hình bầu dục, mép khía răng không đều các lá trên thân xẻ lông chim, thành 3-11 thuỳ sâu có khía răng, những lá ở ngọn hình dải dài. Cụm hoa là xim rẽ đôi, rất thưa, lá bắc hẹp, mép nhăn nheo. Hoa nhỏ, đài dính vào tràng, hơi lồi lên thành gờ; tràng 5, đính thành ống ở gốc, bầu 3 ô, mỗi ô một noãn. Quả có mép ráp, có một ô chứa một hạt. Hoa tháng 5-6, quả tháng 9-10.

Bộ phận dùng: 

Rễ (Radix Patrinae Hispidae).

Phân bố sinh thái:

Ở Việt Nam cây mọc ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. 

Sinh thái

Mọc rải rác trên các bãi hoang, chân đồi, nơi nhiều cát.

Thành phần hoá học:

triterpenoid saponins: 11α, 12α-epoxy-3-O-β-d-xylopyranosyl-olean-28, 13β-olide (1), 11α, 12α-epoxy-3-O-β-d-xylopyranosyl-(1 → 3)-α-l-rhamnopyranosyl-(1 → 2)-β-d-xylopyranosyl-olean-28, 13β-olide (2), và 3-O-β-d-xylopyranosyl-(1→3)-α-l-rhamnopyranosyl-(1 → 2)-β-d-xylopyranosyl oleanolic acid 28-O-β-d-glucopyranoside (3)

Tác dụng dược lý:

Có hoạt tính sinh học như tác dụng kháng u và chống viêm.

Công dụng: 

Ðược dùng làm Thuốc bó gãy xương. Chữa tê thấp, kinh phong trẻ em (Rễ).

Tham khảo:

- Từ điển cây thuốc Việt Nam (Võ Văn Chi)

- Danh lục cây thuốc Việt Nam, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội  (Viện Dược Liệu)

- theplanlist.org

- Dae Il Hwang  Kyung Jong Won  Do‐Yoon Kim  Ha Bin Kim  Yali Li  Hwan Myung Lee (2019), Chemical Composition of Patrinia scabiosifolia Flower Absolute and Its Migratory and Proliferative Activities in Human Keratinocytes; Chemistry & Biodiversity; Volume16, Issue8

- Dae Il Hwang  Kyung Jong Won  Do‐Yoon Kim  Ha Bin Kim  Yali Li  Hwan Myung Lee Liang Gao, Lin Zhang, Li-Ming Wang, Jiang-Yun Liu, Pei-Lie Cai & Shi-Lin Yang (2012) New triterpenoid saponins from Patrinia scabiosifolia, Journal of Asian Natural Products Research, 14:4, 333-341