Logo Website

Công dụng của Loã tơ - Gymnemopsis pierrei

30/08/2023
Cây Loã tơ có tên khoa học Gymnemopsis pierrei. Công dụng: Lá Lõa tơ có tác dụng nhuận tràng, xổ nên dùng chữa đau bụng. Rễ Lõa tơ dùng chữa Viêm nhánh khí quản.

Gymnemopsis pierrei Costantin, Fl. Indo-Chine [P.H. Lecomte et al.] 4: 88 (1912).

Công dụng của Loã tơ - Gymnemopsis pierrei

Tên khoa học:

Gymnemopsis pierrei Costantin

Họ:

Apocynaceae

Tên Việt Nam:

Lõa tơ.

Kích thước:

Hoa 2 mm

Phân bố:

Tìm thấy ở Việt Nam. Loài này được Costantin mô tả khoa học đầu tiên năm 1912. Cây mọc tự nhiên ở Gia Lai, Đắk Lắk, An Giang và Bà Rịa Vũng Tàu.

Công dụng:

Lá Lõa tơ có tác dụng nhuận tràng, xổ nên dùng chữa đau bụng. Rễ Lõa tơ dùng chữa Viêm nhánh khí quản.