Logo Website

Nho biển khổng lồ

02/10/2021
Nho biển khổng lồ có Tên khoa học: Coccoloba gigantifolia E.Melo, C.A.Cid Ferreira & Gribel. Tìm thấy ở Bắc Brazil.

Coccoloba gigantifolia E.Melo, C.A.Cid Ferreira & Gribel, Acta Amazonica 49(4): 326 (2019).

Nho biển khổng lồ

Tên khoa học: 

Coccoloba gigantifolia E.Melo, C.A.Cid Ferreira & Gribel

Tên Việt Nam:

Nho biển khổng lồ.

Kích thước lá:

Từ 2,0 đến 2,5 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Bắc Brazil.

Nho biển khổng lồ có  tên khoa học là Coccoloba gigantifolia họ Rau răm có kích thước lá khổng lồ, chiều dài lá đến 2,5 m được tìm thấy ở rừng Amazon Nam Mỹ. Loài này đã được các nhà khoa học mô tả loài mới tháng 11 năm 2019. Loài này rất hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng cao. Các cá thể cây này chỉ được ghi nhận từ vùng lưu vực sông Madeira thuộc bang Amazonas và Rondônia phía Bắc Brazil, khu vực đang bị ảnh hưởng bởi dự án cơ sở hạ tầng như xây đập thủy điện, làm đường và mở rộng nông nghiệp. Vì vậy, nhóm tác giả nghiên cứu đề nghị đưa vào danh mục nguy cấp trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.