Logo Website

Thực vật

Các thông tin về tên khoa học, phân bố, tình trạng bảo tồn, công dụng của cây rừng Việt Nam

CÁCH HOA ĐÔNG DƯƠNG

11/07/2021
Cách hoa đông dương có tên khoa học: Cleistanthus indochinensis Merr. ex Croizat. Công dụng: Phát hiện hợp chất mới cleistantoxin từ quả, hợp chất...

NHỘI

10/07/2021
Nhội có tên khoa học: Bischofia javanica Blume. Công dụng: Trồng lấy bóng mát trên đường phố.

CHÒI MÒI LÔNG DÀI

09/07/2021
Chòi mòi lông dài có tên khoa học: Antidesma velutinosum Blume. Công dụng: Quả ăn được.

DẠ NÂU

08/07/2021
Dạ nâu có tên khoa học: Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) Thwaites. Công dụng: Gỗ làm dụng cụ thông thường.

LÔI

07/07/2021
Lôi có tên khoa học: Crypteronia paniculata var. pubescens (Wall.) Kurz. Công dụng: Gỗ dùng đóng đồ gia dụng.

TRÂM TIỀN DIỆP

06/07/2021
Trâm tiền diệp có tên khoa học: Syzygium fastigiatum (Bl.) Merr. Phân bố: Đồng Nai

LÝ-Syzygium jambos var. sylvaticum

05/07/2021
cây Lý có tên khoa học: Syzygium jambos var. sylvaticum (Gagnep.) Merr. & L.M.Perry. Công dụng: Quả ăn được.

MÁU CHÓ LÁ NHỎ

04/07/2021
Máu chó lá nhỏ có Tên khoa học: Knema globularia (Lamk.) Warb. Công dụng: Hạt trị ghẻ và các bệnh ngoài da.

MÁU LÁ TO

03/07/2021
Máu lá to có tên khoa học: Knema furfuracea (Hook. f. & Thomson) Warb. Công dụng: Gỗ dùng để tiện khắc, làm diêm, đóng các đồ dùng thông thường,...

SANG MÁU HẠNH NHÂN

02/07/2021
Sang máu hạnh nhân có tên khoa học: Horsfieldia amygdalina (Wall.) Warb. Công dụng: Gỗ mềm, dùng trong xây dựng và đóng đồ. Hạt dùng trị ghẻ Phân...