Logo Website

Thực vật

Các thông tin về tên khoa học, phân bố, tình trạng bảo tồn, công dụng của cây rừng Việt Nam

HỒNG TÙNG

14/07/2021
Hồng tùng có tên khoa học: Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex Hook. Công dụng: Gỗ dùng trong xây dựng và đó đồ gỗ.

TRẦU CHÂU ĐỐC

13/07/2021
Trầu châu đốc có tên khoa học: Piper chaudocanum C. DC. Công dụng: được dùng chữa gan nóng, đau đầu, đau mình mẩy, trẻ em kinh phong, cảm mạo phong...

MẠC TÂM

12/07/2021
Mạc tâm có tên khoa học: Hymenocardia punctata Wall. ex Lindl. Công dụng: Dân gian dùng vỏ thân cây sắc uống chữa kiết lỵ, quả nấu nước rửa vết...

CÁCH HOA ĐÔNG DƯƠNG

11/07/2021
Cách hoa đông dương có tên khoa học: Cleistanthus indochinensis Merr. ex Croizat. Công dụng: Phát hiện hợp chất mới cleistantoxin từ quả, hợp chất...

NHỘI

10/07/2021
Nhội có tên khoa học: Bischofia javanica Blume. Công dụng: Trồng lấy bóng mát trên đường phố.

CHÒI MÒI LÔNG DÀI

09/07/2021
Chòi mòi lông dài có tên khoa học: Antidesma velutinosum Blume. Công dụng: Quả ăn được.

DẠ NÂU

08/07/2021
Dạ nâu có tên khoa học: Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) Thwaites. Công dụng: Gỗ làm dụng cụ thông thường.

LÔI

07/07/2021
Lôi có tên khoa học: Crypteronia paniculata var. pubescens (Wall.) Kurz. Công dụng: Gỗ dùng đóng đồ gia dụng.

TRÂM TIỀN DIỆP

06/07/2021
Trâm tiền diệp có tên khoa học: Syzygium fastigiatum (Bl.) Merr. Phân bố: Đồng Nai

LÝ-Syzygium jambos var. sylvaticum

05/07/2021
cây Lý có tên khoa học: Syzygium jambos var. sylvaticum (Gagnep.) Merr. & L.M.Perry. Công dụng: Quả ăn được.