Logo Website

Thực vật

Các thông tin về tên khoa học, phân bố, tình trạng bảo tồn, công dụng của cây rừng Việt Nam

GIAM

25/07/2021
Giam có tên khoa học Mitragyna diversifolia (G. Don) Havil. Công dụng: Trồng làm cây cảnh.

DÀNH DÀNH LÁ LÁNG

24/07/2021
Dành dành lá náng có tên khoa học: Gardenia philastrei Pierre ex Pit. Công dụng: Trồng làm cảnh

XĂNG MÃ RĂNG

23/07/2021
Xăng mã răng có tên khoa học: Carallia suffruticosa Ridl. Công dung: Gỗ dùng làm cán công cụ.

XĂNG MÃ CHẺ

21/07/2021
Xăng mã chẻ có tên khoa học: Carallia brachiata (Lour.) Merr. Công dụng: Quả ăn được.

TAI TƯỢNG TRẮNG

20/07/2021
Tai tượng trắng có tên khoa học: Alphitonia philippinensis Braid. Công dụng: Gỗ dùng đóng đồ gỗ và có thể dùng làm gỗ dán. Có thể dùng làm cây...

MẠ SƯA CAO

19/07/2021
Mạ sưa cao có tên khoa học: Helicia excelsa (Roxb.) Blume. Công dụng: Gỗ chỉ dùng đóng đồ đạc thông thường. Hạt có thể lấy dầu, dùng trong kỹ nghệ...

MẠ SƯA NAM BỘ

18/07/2021
Mạ sưa nam bộ có tên khoa học: Helicia cochinchinensis Lour. Công dụng: Hạt có thể lấy dầu, dùng trong kỹ nghệ xà phòng.

ĐỒNG ĐƠ

17/07/2021
Cây Đồng đơ có tên khoa học: Maesa membranacea A. DC. Phân bố: Loài phổ biến trong cả nước.

SĂNG ỚT RẮN

16/07/2021
Săng ớt rắn có tên khao học: Xanthophyllum colubrinum Gagn. Công dụng: Gỗ rắn, có thể dùng làm trục xe.

SĂNG ỚT NAM BỘ

15/07/2021
Săng ớt nam bộ có tên khoa học: Xanthophyllum cochinchinense Meijden. Phân bố: Đồng Nai, Lâm Đồng.