Logo Website

Họ Gai mèo (Cần xa)-Cannabaceae Endl. 1837

20/07/2021

Cannabaceae Endl. 1837. — Họ Gai mèo (Cần xa) 

Cỏ đứng hoặc leo. Lá đơn, mọc cách hay mọc đối, gân lá hình chân vịt, có lá kèm. Hoa đơn tính; hoa đực họp thành chùy; hoa cái thành hình đầu hoặc dạng nón thông; không có cánh hoa; ở hoa đực có 5 lá đài, 5 nhị đối diện với lá đài; chỉ nhị thẳng trong nụ; ở hoa cái có đài dạng màng, hợp nhau, không khía răng và bền trong quả thành đấu; bộ nhụy đơn số giả, với 2 vòi rời nhau; noãn đảo, gần như treo. Hạt có phôi cong hoặc xoắn ốc. 

2-3/4, ở Bán cầu Bắc, chủ yếu ở ôn đới. Ở Việt Nam có 2-3 chi: Cannabis, ?Humulopsis, Humulus; 3 loài. 

Trong nhiều tài liệu, họ này thường được viết thành “Cannabidaceae

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997