Logo Website

Họ Rau dền (Rau giền, Dền)-Amaranthaceae Juss. 1789

05/08/2021

Amaranthaceae Juss. 1789. — Họ Rau dền (Rau giền, Dền). 

Cỏ hay bụi nhỏ, hiếm khi leo truờn. Lá đơn, mọc cách hay mọc đối. Không có cánh hoa. Đặc trưng bởi bao hoa khô xác, phần lớn gồm 5-4 chiếc. Nhị đẳng số và đối diện với lá đài; chỉ nhị thường hợp ở gốc thành ống ngắn xen ke vơi mấu răng. Noãn cong hình móng ngựa. Quả hạch khô, đôi khi là quà hộp (nang mở nắp). Hạt có phôi cong hình vành khuyên nằm trong ngoại nhũ lớn. 

65/900, ở nhiệt đới và cận nhiệt đới, chủ yếu ở châu Mỹ và châu Phi, ít ở châu Á, Ôxtrâylia. Ở Việt Nam có 15 chi Achyranthes, Aerva, Allmania, Alternanthera, Amaranthus, Celosia, Centrostachys, Cyathula, Deeringia, Gomphrena, Iresine, Psilotrichopsis, Psilotrichum, Trichurieilla (Trichurus); khoảng 30 loài. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997