Logo Website

Họ cỏ Bụng cu (Cỏ bình cu)-Molluginaceae Hutch. 1926

29/07/2021

Molluginaceae Hutch. 1926. — Họ cỏ Bụng cu (Cỏ bình cu)

Cỏ. Lá đơn, thường mọc đối, ít khi mọc cách hay mọc vòng. Gần với Nyctaginaceae (kế cả hạt có phôi cong và có ngoại nhũ), nhưng ở đây lá bắc không sặc sỡ, lá đài rời, bền trong quả, bộ nhụy thường gồm 2-5 lá noãn rời hay hợp syncarp (hợp nguyên lá noãn) thành bầu thượng 2-5 ô. Quả nang chè ô (loculicide) hoặc mở bằng đường nứt ngang. 

14/100, chủ yếu ở nhiệt đới và cận nhiệt đới, nhiều ở châu Phi. Ở Việt Nam có 3 chi: Gisekia, Glinus, Mollugo; 6 loài. 

- Chi Gisekia thường xếp chung trong họ Aizoaceae (“Ficoideae”); trong Hệ thống Takhtajan 1987, nó được xếp vào họ Phytolaccaceae. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997