Logo Website

Họ mẫu đơn (Bạch thược) - Paeoniaceae Rudolphi, 1830

10/08/2021

Paeoniaceae Rudolphi, 1830. — Họ mẫu đơn (Bạch thược)

Cỏ nhiều năm. Lá kép 3, mọc cách, không có lá kèm. Hoa to, lưỡng tính, xếp xoắn vồng, mẫu 5: lá đài 5, bền; cánh hoa 5 hay 10. Nhị nhiều, xếp xoắn, họp thành 5 bó, phát triền theo kiều li tâm. Bộ nhụy thường gồm 5 (2-8 hoặc tới 15) lá noãn, rời, xếp vòng trên mặt đế hoa hơi lõm. Quả nhiều đại. 

1/40: Paeonia, ở châu Âu, Địa Trung Hài và vùng ôn đới, ít ở châu Á, các dạng cổ sơ nhất tập trung ở Đông Á, nhất là Tây nam Trung Quốc. Ở Việt Nam có nhập trồng 1-2 loài.

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997