Logo Website

Họ Sở - Dilleniaceae Salisb. 1807

09/08/2021

Dilleniaceae Salisb. 1807. — Họ Sở. 

Cây gỗ đứng thẳng hoặc dây leo thân gỗ. Lá đơn, mọc cách, Có gân bên song song và nổi rõ. Hoa thường lưỡng tính; lá đài thường 5, đôi khi nhiều hơn (tới 20), xếp xoắn, bền và lợp lên nhau rất rõ; cánh hoa thường 5, thường gấp nếp trong nụ và sớm rụng; nhị thường nhiều, thường hợp thành 5 bó (số nhị ở mỗi bó rất thay đổi, có khi chỉ có 1 nhị; có khi các bó tiêu giảm đến chỉ còn 1 bó và nằm lệch về một bên, thành ra hoa có thể là không đều do bộ nhị), phát triển theo kiểu li tâm. Lá noãn thường nhiều và rời.

18/530, phổ biến ở nhiệt đới, ít ở cận nhiệt đới của 2 Bán cầu. Ở Việt Nam có 2 chi: Dillenia, Tetracera; khoảng 15 loài. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997