Logo Website

Họ rau răm -Polygonaceae Juss. 1789

07/08/2021

Polygonaceae Juss. 1789. — Họ rau răm. 

Cỏ, có khi trườn, đôi khi là cây gỗ. Lá đơn, thường mọc cách. Rất đặc trưng bởi lá có bẹ chìa (gồm những lá kèm ôm lấy thân và cành); hoa mẫu 3-5, không có cánh hoa. Lá đài 3-6, bền trong quà. Nhị 6 hoặc biến đoi từ 5-8(9) hay hơn. Bộ nhụy gồm 3(2-4) lá noãn hợp lysicarp (hợp tiêu lá noãn) thành bầu thượng 1 ô. Noãn 1, đính gốc (ngồi trên chân - tương ứng với cột trung tâm thoái hóa). Quả hạch khô. 

40/900, ở khắp thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới Bán cầu Bắc. Ở Việt Nam có 11 chi: Aconogonum, Antenoron, Antigonum, Cephalophilon, Chylocalyx, Coccoloba, Fagopyrum, Fallopia, Homalocladium (Muehlenbeckia), Persicaria, Polygonum, Reynoutria, Rheum, Rumex, Truellum; khoảng 45 loài.

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997