Logo Website

Họ cẩm chương (Cẩm nhung, Thạch trúc)-Caryophyllaceae Juss. 1789

04/08/2021

Caryophyllaceae Juss. 1789. — Họ cẩm chương (Cẩm nhung, Thạch trúc)

Cỏ 1-nhiều năm. Đặc trưng bời lá đơn mọc đối, hoa thành xim lưỡng phân; cánh hoa (nếu có) khía răng hoặc xè thùy và bởi lối đính noãn trụ giữa. Quả thường là nang mở bằng mành vỏ hay nứt răng ở đỉnh hoặc quà hạch khô. Hạt thường có phôi cong và có ngoại nhũ bột. 

80/2100, chù yếu ở ôn đới Bán cầu Bắc, tập trung nhiều ở Địa Trung Hài. Ở Việt Nam có trên 10 chi: Brachystemma, Cerastium, Cucubalus, Dianthus, Drymaria, Lychnis, Myosoton (Malachium), Polycarpaea, Polycarpon, Sagina, Stellaria; khoảng 25 loài. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997