Logo Website

Họ hoàng mai (Mai, Huỳnh mai, Lão mai)-Ochnaceae DC. 1811

11/08/2021

Ochnaceae DC. 1811. — Họ hoàng mai (Mai, Huỳnh mai, Lão mai) 

Gỗ hoặc bụi. Lá đơn, mọc cách, có lá kèm. Hoa lưỡng tính, thường đều, mẫu 5, xếp vòng hay xoắn vòng. Đặc trưng bởi cánh hoa 5(4-10) xếp vặn hay lợp; nhị 5, 10 hoặc nhiều, rời, đôi khi ờ trên cột nhị kéo dài; bộ nhụy gồm 5-2, đôi khi 10-15 lá noãn, rời hoặc hợp paracarp (hợp bên lá noãn). Còn đặc trưng bời các lá noãn khi thành quả thường trở nên hoàn toàn tách rời nhau trên một đế hoa đồng trưởng (thật ra các lá noãn như rời nhau vì các phía phát triền không đều - phía xa trục phát triền mạnh hơn) và bởi hạt thường có cánh. 

27/400, ở nhiệt đới, nhất là Brazin. Ở Việt Nam có 4 chi: Euthemis, Gomphia (Ouratea), Indosinia (Distephania), Ochna; 6-7 loài. 

- Trong Hệ thống Takhtajan 1987, các chi Euthemis và Indosinia được xếp vào họ Sauvagesiaceae. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997