Logo Website

Họ Mồng tơi-Basellaceae Moq. 1840

03/08/2021

Basellaceae Moq. 1840. - Họ Mồng tơi. 

Dây leo. Lá mập, đơn, mọc cách, thường có tuyến nhớt. Hoa không cánh, có 2 lá bắc thường tạo thành tổng bao ở dưới đài. Lá đài và nhị đều 5; nhị đối diện với lá đài; bao phấn thường mở bằng lỗ ở đỉnh. Bộ nhụy hợp tiêu lá noãn (lysicarp) gồm 3 lá noãn, bầu thượng. Noãn 1, đính gốc. Quả mọng, nằm trong đài bền và mọng. 

5/20, chủ yếu ở châu Mỹ, riêng chi Basella có ở châu Á, châu Phi. Ở Việt Nam có 1 chi Basella, 1 loài (B. rubra). 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997