Logo Website

Họ dẻ (Giẻ, Sồi giẻ)-Fagaceae Dumort. 1829

23/07/2021

Fagaceae Dumort. 1829. — Họ dẻ (Giẻ, Sồi giẻ). 

Gỗ. Lá đơn, mọc cách, có lá kèm sớm rụng. Rất đặc trưng bởi hoa đực thành đuôi sóc, còn hoa cái nằm trong một tổng bao đặc biệt gọi là “vỏ đấu”. Không có cánh hoa. Bầu 3(6) ô. Quả đấu. 

8-9/900, chủ yếu ở nhiệt đợi và cận nhiệt đới, nhưng không có ở nhiệt đới Nam Phi. Ở Việt Nani có 5 chi: Castanea, Castanopsis, Fagus, Lithocarpus (Pasania), Quercus; khoảng 210 loài. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997