Logo Website

Họ Dâu tằm-Moraceae Link, 1831

19/07/2021

Moraceae Link, 1831. — Họ Dâu tằm. 

Gỗ với lá đơn, mọc cách (ít khi mọc đối). Gần với Ulmaceae, nhưng ở đây đôi khi là cây phụ sinh bóp nghẹt; thường có mủ trắng. Hoa đơn tính, có khi trần, họp thành đầu hoặc những dạng cụm hoa đăc biệt khác (sung, mít...); bầu có khi hạ; noãn thường đính gốc. Hạt thường có nội nhũ nạc. 

60/1550, ở nhiệt đới và cận nhiệt đới, ít ở ôn đới. Ở Việt Nam có 11 chi 

Antiaris, Artocarpus, Brosimum, Broussonetia, Dorstenia, Fatoua, Ficus, Madura (Cudrania) Morus, Streblus (Taxotrophis, Pseudostreblus, Teonongia và Dimerocarpus), Trophis (Maiaisia); gần 120 loài. 

- Thuộc họ này có lẽ còn có các chi Poikilospermum (4-5 loài) và Cecropia (1 loài); trong Flore générale de l’Indo-Chine, chi đầu được viết dưới tên Conocephalus và để trong họ Urticaceae; trong Hệ thống Takhtajan 1966 nó được xếp vào Moraceae. 

- Trong Cây cỏ miền Nam Việt Nam, Conocephaius được đổi thành Poikilospermum và xếp trong họ Moraceae, nhưng trong Cây cỏ Việt Nam lại xếp vào Urticaceae cùng với Cecropia, còn trong Hệ thống Takhtajan 1987, cả Cecropia và Poikilospermum được chuyến sang họ Cecropiaceae. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997