Logo Website

Họ Phi lao (Dương)-Casuarinaceae R. Br. 1814

22/07/2021

Casuarinaceae R. Br. 1814. — Họ Phi lao (Dương)

Gỗ. Rất đặc trưng bởi cành mành hình búp, các nhánh non phân đốt, mầu xanh (làm chức năng quang hợp), còn lá hình vẩy, mọc vòng, hợp thành bẹ khía răng. Hoa trần, đơn tính. Hoa đực chỉ có 1 nhị nằm trong 4 lá bắc rất thoái hóa. Bộ nhụy đơn số giả, nằm trong 1 lá bắc hình vẩy và 2 tiểu bắc. Quả có mấu lồi, 1 hạt, dạng hạch khô, có cánh, nằm trong các lá bắc bền, khi chín các lá bắc này tách ra như quà nang mở bằng 2 van. “Quả chụm” có dạng “nón thông”. 

1/60: Casuarina, chủ yếu ở ôxtrâylia, có gặp ở Đông Nam Á. Ở Việt Nam có nhập trồng 2-3 loài. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997