Logo Website

Thực vật

Các thông tin về tên khoa học, phân bố, tình trạng bảo tồn, công dụng của cây rừng Việt Nam

Thiết sam giả lá ngắn-dùng trong xây dựng, đóng đồ

18/02/2021
Thiết sam giả lá ngắn cos tên khoa học: Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975. Công dụng: Gỗ tương đối tốt được dùng trong xây dựng, đóng...

Hoàng Đàn

18/05/2020
Hoàng Đàn có tên khoa học Cupressus torulosa D. Don. Công dụng: Tinh dầu hoàng đàn được sử dụng trong dược liệu và hương liệu. Gỗ hoàng đàn được sử...