Logo Website

Họ Hoa Sói-Chloranthaceae R. Br. ex Lindl. 1821

15/11/2020

Chloranthaceae R. Br. ex Lindl. 1821. — Họ Hoa Sói. 

Cỏ hay bụi nhò. Thân thường chia đốt (như ở Acanthaceae). Lá đơn, mọc đối, có lá kèm. Hoa trần. Rất đặc trưng bởi cổ hoa lưỡng tính già: những hoa đực trần dính vào bên các hoa cái (hoa cái có đài tiêu giàm hoặc đôi khi 3 răng, bầu hạ), cùng nhau tạo thành một bông; bộ nhị gồm 3 chiếc dính với nhau thành phiến xẻthùy mang 4 đôi túi phấn [trong đó thùy giữa mang 2 đôi (mỗi bao phấn 2 ô) còn các thùy bên chi có 1 đôi (mỗi bao phấn lô). 

5/75, ở Nam, Đông và Đông Nam Á, Niu Zêlân, ít ở châu Mỹ. Ở Việt Nam có 3 chi: Chloranthus, Hedyosmum, Sarcandra; 5-6 loài. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997