Logo Website

HỌ MÁU CHÓ-Myristicaceae R. Br. 1810

08/11/2020

Myristicaceae R. Br. 1810. — HỌ MÁU CHÓ (Nhục đậu khấu)

Cây gỗ. Lá đơn, mọc cách. Rất đặc trưng bởi cây thường có dịch mầu đỏ và lá thường có lông hình sao. Rất gần với Annonaceae (kể cả bao hoa thường mẫu 3 và hạt có nội nhũ cuốn), nhưng ở đây hoa đơn tính khác gốc; không có cánh hoa; chỉ nhị thường hợp thành cột; bao phấn thường dính lại thành khối; lá noãn 1; quảnạc nhưng mở bằng 2 van; hạt được bao bởi tử y mầu đò hay mầu vàng. 

16/380, ở nhiệt đới châu Á, châu Mỹ, châu Phi và đảo Mađagasca. Ở Việt  Nam có 3 chi: Horsfieldia, Knema, Myristica; khoảng 25 loài. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997