Logo Website

Họ Mộc HƯƠNG-Aristolochiaceae Juss. 1789.

22/11/2020

Aristolochiaceae Juss. 1789. — Họ Mộc HƯƠNG (Nam mộc hương, Sơn địch, “Phòng kỷ”). Cỏ nhiều năm. Lá đơn, mọc cách, phiến lá hình thận hay hình tim ở gốc. Hoa lưỡng tính, đều hay không đều; lá đài 3, thường hợp; cánh hoa rất nhỏ hoặc thường thì hoa không có tràng (nhưng ở chi Saruma - không có ở Việt Nam, cánh hoa khá rõ). Bầu hạ hay trung. Quả nang hay quà không tự mở. 

10/600, ở nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới. Ở Việt Nam cố 3 chi: Aristolochia, Asarum, Thottea; khoảng 20 loài. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997