Logo Website

Họ Giấp cá-Saururaceae E. Mey. 1827

21/11/2020

Saururaceae E. Mey. 1827. — Họ Giấp cá (Lá Giấp). 

Cỏ nhỏ. Lá đơn, mọc cách. Hoa thành bông hay chùm dầy đặc (đôi khi có dạng cụm hoa đầu), có tổng bao gồm những lá bắc lớn (có khi có dạng cánh hoa - ở Houttuynia cordata), không có bao hoa. Thường đăc trưng bởi lá noãn còn hơi mở với núm nhụy men dọc theo đường nối. 

4/6, ở châu Á và Bắc Mỹ. Ở Việt Nam có 4 chi: Circaeocarpus, Gymnotheca, Houttuynia, Saururus; 4 loài. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997