Logo Website

HỌ MỘC LAN- Magnoliaceae Juss. 1789

05/11/2020

 Magnoliaceae Juss. 1789. — HỌ MỘC LAN (Ngọc LAN, Dạ hợp).

Luôn luôn là cây gỗ. Lá đơn, mọc cách, có lá kèm bao lấy chồi non. Đế hoa dài; bao hoa gồm nhiều phiến giống nhau, xếp vòng theo mẫu 3-6; nhị và lá noần nhiều và xếp xoắn. Quả nhiều đại, thường có dạng “nón thông”, đôi khi quà hạch khô và có cánh(Liriodendron). 

13 chi/ 210 loài, chủ yếu ở ôn đới Bán cầu Bắc, những loài cổ sơ nhất tập trung ở Đông và Đông Nam Á. Ở Việt Nam có khoàng 10 chi: Alcimandra, Kmeria, Liriodendron, Magnolia, Manglietia, Michelia, Pachylamax, Paramichelia, ?Talauma, Tsoongiodendron; gần 50 loài. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997