Logo Website

Thiết sam giả lá ngắn-dùng trong xây dựng, đóng đồ

18/02/2021
Thiết sam giả lá ngắn cos tên khoa học: Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975. Công dụng: Gỗ tương đối tốt được dùng trong xây dựng, đóng đồ.

Thiết sam giả lá ngắn 

Thiết sam giả lá ngắn

Thiết sam giả lá ngắn: Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu; Ảnh conifersociety.org

Tên khoa học

Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975.

Tên đồng nghĩa

Pseudotsuga sinensis Dode var. Brevifolia (W. C. Cheng & L. K. Fu) Farjon & Silba. 1990.

Tên khác:

Thiết sam giả lá ngắn, Thông núi đá, Súa cứng (Mông) 

Họ 

Thông-Pinaceae

Phân bố:

Có ở Trung Quốc (Quý Châu, Quảng Tây) và Việt Nam có ở các tỉnh vùng đông bắc như Bắc Kạn (Na Rì), Cao Bằng (Nguyên Bình, Trà Lĩnh, Hạ Lang, Bảo Lạc), Hà Giang (Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc) .

Công dụng:

Gỗ tương đối tốt được dùng trong xây dựng, đóng đồ.

Tình trạng bảo tồn và mối đe dọa:

Loài nằm trong nhóm sắp nguy cấp (VU) Sách Đỏ Việt Nam, 2007. Trong 10 năm trở lại đây, kích thước quần thể suy giảm tới trên 50%. Diện tích nơi cư trú hiện nay < 2000 km2, bị chia cắt.

Số lượng quần thể:

Mọc rải rác trên các đỉnh núi đá vôi ở vùng Đông Bắc, có chỗ mọc gần như thuần loài (Kim Hỉ).

Nguồn trích: Điều tra đánh giá tình trạng bảo tồn các loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc danh mục nghị định 32/2006/NĐ-CP theo vùng sinh thái.