Logo Website

Họ Hồ Tiêu-Piperaceae Agardh, 1824

22/11/2020

Piperaceae Agardh, 1824. — Họ Hồ Tiêu (Tiêu). 

Thường là dây leo với lá đơn (mọc cách hay mọc đối, ít khi mọc vòng) phần lớn có gân vòng cung. Hoa tạo thành bông nạo dầy đặc (đôi khi có dạng như đuôi sóc); không có cánh hoa. Khác Saururaceae chủ yếu bởi ởđây bao phấn ngoại hướng và lá bắc rất nhỏ  . 

10/2000, ở nhiệt đới, đặc biệt Đông Nam Á và nhiệt đới châu Mỹ. Ở  Việt Nam có 4 chi: Lepianthes, Peperomia, Piper, Zippelia; gần 50 loài. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997