Logo Website

HỌ KÌ BẠC-Monimiaceae Juss. 1809

08/11/2020

Monimiaceae Juss. 1809. — HỌ KÌ BẠC. 

Cây gỗ. Lá đơn, mọc đối. Rất đặc trưng bởi có ống hoa hình chén (hypanthium) do đế hoa lõm xuống tạo thành, chứa nhị và lá noãn ở trong, gần giống như ở một một số chi của họ Rosaceqe, nhưng ở đây bao hoa rất thoái hóa, nhị mang 2 tuyến nhỏ ở gốc (dấu vết của bó 3 nhị) và bao phấn thường mở bằng van. 

30/450, ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới, chủ yếu ở Bán cầu Nam, đặc biệt ở Nam Mỹ, Đông Nam Á... Ở Việt Nam có 1 chi Kibara, 1 loài (Kibara polyantha). 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997