Logo Website

Bách đài loan

29/12/2022
Bách đài loan có tên khoa học: Taiwania cryptomerioides Hayata. Công dụng: Gỗ tốt, được sử dụng để lợp nhà, đồ gỗ, làm quan tài (Trung Quốc). Cây được cho là có chứa hoạt chất chống ung thư; loài có giá trị về bảo tồn nguồn gen

Bách đài loan

Tên khoa học

Taiwania cryptomerioides Hayata, 1906.

Synonym: 

Taiwania flousiana Gaussen, 1939. 

Tên khác

Bách tán đài loan

Họ

Bụt mọc-Taxodiaceae

Phân bố:

Phân bố ở Đài Loan, Tây nam Trung Quốc, Đông bắc Miến Điện và Bắc Việt Nam. Ở Việt Nam, được phát hiện ở KBT thiên nhiên Văn Bàn, tỉnh Lào Cai và xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái.

Công dụng:

Gỗ tốt, được sử dụng để lợp nhà, đồ gỗ, làm quan tài (Trung Quốc). Cây được cho là có chứa hoạt chất chống ung thư; loài có giá trị về bảo tồn nguồn gen.

Tình trạng bảo tồn và mối đe dọa:

Trên thế giới, bách đài loan nằm trong danh sách đỏ của IUCN 2009 ở tình trạng sắp nguy cấp (VU). Ở Việt Nam, bách đài loan được xếp vào nhóm rất nguy cấp (CR) trong Sách Đỏ Việt Nam 2007 và nằm trong nhóm Ia của Nghị Định 32-CP. Mối đe dọa lớn nhất hiện nay là sự thay đổi về môi trường sống như các hoạt động phát đốt làm bãi chăn thả gia súc và cháy rừng. Việc khai thác gỗ sử dụng tại địa phương cũng góp phần làm suy giảm số lượng cá thể của loài này. Do tái sinh tự nhiên kém nên số lượng cây non rất ít.

Số lượng quần thể: Ở Việt Nam có hai quần thể duy nhất ở xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai và xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Mỗi quần thể có khoảng 150-200 cá thể.

Loài đang được bảo tồn tốt trong trong khu bảo tồn Hoàng Liên-Văn Bàn, tỉnh Lào Cai và tại hai thôn Lùng Cúng, Phình Ngài, xã Nậm Có, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Trung tâm Bảo tồn Thực vật hợp tác với Hội Nông dân xã Nậm Có và cộng đồng cũng đã trồng trồng thử nghiệm thành công 202 cây tại diện tích 6 hecta rừng tự nhiên của địa phương.

Nguồn trích:

Điều tra đánh giá tình trạng bảo tồn các loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc danh mục nghị định 32/2006/NĐ-CP theo vùng sinh thái

Bài viết Thực vật khác