Logo Website

Vân sam phanxipang

31/12/2022
Vân sam phanxipang có tên khoa học: Abies delavayi fansipanensis. Công dụng: Gỗ được dùng trong xây dựng; vỏ cây dùng để chiết xuất tannin

Vân sam phanxipang

Tên khoa học

Abies delavayi fansipanensis (W. C. Cheng et L. K. Fu) Farjon et Silba, 1990.

Tên khác:

Vân sam hoàng liên sơn

Tên đồng nghĩa

Abies delavayi var. nukiangensis auct. non. Farjon & Silba, 1990: N. T. Hiep & J. E. Vidal, 1996.

Họ

Thông-Pinaceae

Phân bố:

Có ở Ấn Độ (Arunachal Pradesh), Miến Điện, Việt Nam (núi Phanxipang), Trung Quốc (Vân Nam, Tây Tạng ở độ cao 2400-4300m). Ở Việt Nam, loài mới chỉ được phát hiện ở núi Fanxipang, tỉnh Lào Cai.

Công dụng:

Gỗ được dùng trong xây dựng; vỏ cây dùng để chiết xuất tannin. Loài có giá trị về nguồn gen hiếm.

Tình trạng bảo tồn và mối đe dọa:

Vân sam phanxipang được xếp vào nhóm có nguy cơ thấp (lower risk) trong danh sách đỏ của IUCN 2009. Ở Việt Nam, vân sam phanxipang được xếp vào diện sắp nguy cấp (VU) trong Sách đỏ Việt Nam 2007 và nằm trong nhóm Ia của Nghị Định-32 CP. Lửa rừng là mối đe dọa đối với loài; hoạt động du lịch trên dãy Hoàng Liên Sơn cũng ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh cảnh sống của loài.

Số lượng quần thể:

Việt Nam có một quần thể duy nhất nằm trong VQG Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai với số cá thể trưởng thành dưới 1000. Loài được bảo tồn tương đối tốt tại VQG Hoàng Liên; hiện chưa có bảo tồn chuyển vị đối với loài này.

Nguồn trích:

Điều tra đánh giá tình trạng bảo tồn các loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc danh mục nghị định 32/2006/NĐ-CP theo vùng sinh thái

Bài viết Thực vật khác