Logo Website

Cây rừng Việt Nam

BỤI GỖ HOA XOẮN

19/06/2021
Bụi gỗ hoa xoắn có tên khoa học: Hibiscus mesnyi Pierre. Công dụng: Cây có dáng và hoa đẹp có thể trồng làm cảnh ở một số công viên hay khu biệt...

CUI BIỂN

18/06/2021
Cui biển có tên khoa học: Heritiera littoralis Dryand. in Ait. Công dụng: Gỗ dùng làm nhà và đóng đồ gia dụng. Hạt ăn được. Dầu chiết từ hạt này...

CHÀM ROM

17/06/2021
Chàm rom có tên khoa học: Colona evecta (Pierre) Gagnep. Công dụng: Gỗ dùng trong xây dựng tạm.

LÒ BO

16/06/2021
Lò bo có Tên khoa học: Brownlowia denysiana Pierre. Công dụng: Gỗ dùng đóng đồ tạm, dựng lều trại. Vỏ làm dây buộc.

DẠ HỢP CÁT TIÊN

15/06/2021
Dạ hợp cát tiên có tên khoa học: Magnolia cattienensis Q. N. Vu. Công dụng: Hoa thơm, có thể trồng làm cảnh. Các bộ phận có tinh dầu nên có thể...

BẰNG LĂNG XOAN

14/06/2021
Bằng lăng xoan có tên khoa học: Lagerstroemia ovalifolia Teijsm. & Binn. Công dụng: Trồng làm cảnh

BẰNG LĂNG NHIỀU HOA

13/06/2021
Bằng lăng nhiều hoa có tên khoa học: Lagerstroemia floribunda Jack. Công dụng: Cây cho gỗ tốt dùng trong xây dựng, đóng đồ đạc, làm ván làm đồ mĩ...

TRAI CHÙM

12/06/2021
Trai chùm có tên khoa học: Fagraea racemosa Jack. in Roxb. Công dụng: Rễ và lá bổ, hạ nhiệt.

TRAI TAI

11/06/2021
Trai tai có tên khoa học: Fagraea auriculata Jack. Công dụng: Quả có chất nhầy dùng làm keo

CHIẾC CHÙM

10/06/2021
Chiếc chùm có tên khoa học: Barringtonia racemosa (L.) Spreng. Công dụng: Lá ăn được. Cây trồng làm cảnh.

MÒ GIẤY

09/06/2021
Mò giấy có tên khoa học: Litsea monopetala (Roxb.) Pers. Công dụng: Gỗ dùng đóng đồ dùng gia đình. Hạt cho dầu dùng trong công nghiệp xà phòng. Lá,...

BỜI LỜI THON

08/06/2021
Bời lời thon có tên khoa học: Litsea lancifolia (Roxb. ex Nees) Fern.-Vill. Công dụng: Vỏ dùng chữa bong gân và các vết thương.

BỜI LỜI NHỚT

07/06/2021
Bời lời nhớt có tên khoa học: Litsea glutinosa (Liou.) C. B. Robins. Công dụng: Gỗ mềm dùng đóng bao bì. Vỏ nhớt dùng làm hương. Rễ và lá làm...

BỜI LỜI ĐỎ

06/06/2021
Bời lời đỏ có tên khoa học: Machilus odoratissimus Nees Công dụng: Gỗ dùng trong xây dựng. Vỏ dùng làm hương.

BỜI LỜI NHỤC ĐẬU KHẤU

05/06/2021
Bời lời nhục đậu khấu có tên khoa học: Litsea myristicifolia (Wall. ex Nees) Hook.f. Phân bố: Lâm Đồng, Đồng Nai.

BỜI LỜI VÀNG

04/06/2021
Bời lời vàng có tên khoa học: Litsea pierrei Lecomte. Công dụng: Gỗ dùng trong xây dựng.

RÈ HƯƠNG

03/06/2021
Rè hương có tên khoa học: Cinnamomum iners Reinw. ex Blume. Công dụng: Cây cho gỗ, làm thuốc và cho tinh dầu.

CÀ ĐUỐI METCALF

02/06/2021
Cà đuối metacalf có tên khoa học: Cryptocarya metcalfiana Allen. Công dụng: Gỗ dùng trong xây dựng, làm cầu, đóng tàu thuyền.

LÂM NHUNG LÔNG

01/06/2021
Lâm nhung lông có tên khoa học: Congea tomentosa Roxb. Công dụng: Cũng được trồng làm cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Lá mỏng được đồng bào dân tộc...

BỘI TINH NGŨ HÙNG

31/05/2021
Bội tinh ngũ hùng có tên khoa học: Sphenodesme pentandra Jack Công dụng: Cây thuốc thường dùng để chữa thấp khớp, bổ gân cốt (Rễ).