Logo Website

ĐẬU NÀNH, ĐẬU PHỤ, ĐẬU PHỤ THANH KHÔ, SỮA ĐẬU NÀNH, ĐẬU NÀNH NGUYÊN HẠT ẢNH HƯỞNG ĐẾN ACID URIC NHƯ THẾ NÀO?

21/11/2020
Ăn các sản phẩm đậu nành khác nhau dẫn đến nồng độ acid uric huyết thanh khác nhau. Đậu nành nguyên hạt, Bột đậu nành, Sữa đậu nành làm tăng nhanh AU. Đậu phụ và Đậu phụ khô không làm thay đổi đáng kể AU.

ĐẬU NÀNH, ĐẬU PHỤ, ĐẬU PHỤ THANH KHÔ, SỮA ĐẬU NÀNH, ĐẬU NÀNH NGUYÊN HẠT ẢNH HƯỞNG ĐẾN ACID URIC NHƯ THẾ NÀO?

Đây là nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc để đánh giá ảnh hưởng của các sản phẩm đậu nành với nồng độ AU.

Phương pháp và thiết kế nghiên cứu: 60 tình nguyện viên nam trưởng thành khỏe mạnh đã được tuyển chọn và được phân ngẫu nhiên vào sáu nhóm. 

Mười người tham gia trong mỗi nhóm ăn, uống ngẫu nhiên một trong sáu loại thực phẩm:

Nhóm 1: nước, 

Nhóm 2: đậu nành nguyên hạt hầm

Nhóm 3: Đậu phụ

Nhóm 4: Đậu phụ khô

Nhóm 5: Sữa đậu nành

Nhóm 6: Bột đậu nành

Số lượng ăn tương đương với 40 gram đạm 

Xét nghiệm máu được tiến hành sau 3 giờ để kiểm tra nồng độ axit uric. 

Các kết quả: 

Sau khi ăn đậu nành nguyên hạt Nồng độ acid uric huyết thanh tăng đáng kể 21,4 ± và 16,3 ± 19,4 µmol / L lúc 2 giờ h và 11.7 lúc 3h.

Nhóm bột đậu nành. 

26.6 µmol / L sau 1h, 24.6 µmol / L sau 2h và 12.2 µmol / L sau 3 h.

Nhóm uống sữa đậu nành

38,1 ± 20,5 µmol / L sau 1 giờ, 34,4 ± 18,2 µmol / L sau 2 giờ và 24,1 ± 24,2 µmol/ L lúc 3 giờ. 

Nồng độ tối đa của axit uric huyết thanh được quan sát thấy sau 1 giờ lượng sau khi tiêu thụ đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành, sau đó giảm dần trong khoảng thời gian 2 giờ tiếp theo. 

Không phát hiện thấy sự thay đổi đáng kể nào về axit uric khi ăn đậu phụ và thanh đậu khô. 

Kết luận:

Ăn các sản phẩm đậu nành khác nhau dẫn đến nồng độ acid uric huyết thanh khác nhau. Đậu nành nguyên hạt, Bột đậu nành, Sữa đậu nành làm tăng nhanh AU. Đậu phụ và Đậu phụ khô không làm thay đổi đáng kể AU.

Nguồn tin: Nguyễn Việt Thắng (THÔNG TIN Y HỌC AYURVEDIC)