Logo Website

Các bác sĩ nhi khoa thường hay đo vòng đầu của trẻ để làm gì?

17/06/2020

Các bác sĩ nhi khoa thường hay đo vòng đầu của trẻ để làm gì?

Việc đo vòng đầu của trẻ cho phép tiến hành kiểm tra mộ t cách gián tiếp sự tăng trọng lượng của bộ não trẻ và quá trình tuần hoàn của các chất lỏng trong não. Lần đo vòng đầu th ứ nhất được coi là khởi điểm để có thể so sánh với những lần đo sau, nhằm phát hiện sự phát triển quá nhanh hoặc quá chậm vòng đầu của trẻ. Ở những đứa trẻ khỏe mạnh, vòng đầu tăng khoảng 1-1,5 cm mỗi tháng.

Nguồn: 300 Câu hỏi của bố mẹ trẻ

Bài viết Câu hỏi của bố mẹ trẻ khác