Logo Website

CÙ ĐÈN BẠC

09/05/2021
Cù đèn bạc có tên khoa học: Croton argyratus Blume. Phân bố: Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước, Đắc Nông.

CÙ ĐÈN BẠC

Cù đèn bạc có tên khoa học: Croton argyratus Blume

Cù đèn bạc: Croton argyratus Blume; Photo by Apus wd and nparks.gov.sg

Tên khác:

Bạc lá, Ba đậu bạc

Tên khoa học: 

Croton argyratus Blume 

Tên đồng nghĩa: 

Croton avellaneus Croizat

Croton bicolor Roxb.

Croton budopensis Gagnep.

Croton maieuticus Gagnep.

Croton pilargyros Croizat

Croton tawaoensis Croizat

Croton zollingeri Miq.

Oxydectes argyrata (Blume) Kuntze

Oxydectes bicolor (Roxb.) Kuntze

Họ:

Thầu dầu: Euphorbiaceae

Mô tả:

Cây gỗ nhỏ, cao 5-8 m, cành non phủ đầy lông màu gỉ sắt. Lá đơn, mọc cách, phiến lá hình trứng thuôn, hay bầu dục thuôn dài, dài 6-15 cm, rộng 3-6 cm, đầu có mũi nhọn, gốc tù hơi lõm vào trong, mặt trên xanh lục, mặt dưới phủ đầy lông bạc, mép lá nguyên, gân phụ 10-11 cặp, phủ lông màu gỉ sắt, lá kèm hình kim dài 7 mm. Cuống lá dài 1-3 cm, phủ lông sát màu gỉ sắt. Hoa dạng tự bông đuôi sóc, mọc ở đầu cành, cuống hoa và cánh tràng phủ đầy lông màu gỉ sắt; cánh đài 5, tràng 5; nhị 12-15. Quả nang, hình cầu, đường kính 8-10 mm, phủ lông sát màu gỉ sắt.

Đặc điểm sinh học:

Mùa hoa tháng 10-11, mùa quả tháng 11-12. Công dụng: Lá uống như trà

Phân bố:

Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước, Đắc Nông.

Nguồn trích: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018