Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Lọng quảng châu

13/01/2022
Lọng quảng châu có tên khoa học: Bulbophyllum kwangtungense Schltr. Phân bố: Trung Quốc (Quảng Châu), Việt Nam (Hà Giang, Lạng Sơn)

Hoàng Thảo Hà Giang

11/01/2022
Hoàng Thảo Hà Giang có tên khoa học: Dendrobium shixingense Z.L.Chen, S.J.Zeng & J.Duan. Phân bố: Tìm thấy ở Trung Quốc và Việt Nam (Hà Giang)

Hài kim xanh boxali-Paphiopedilum villosum var. boxallii

31/12/2021
Hài kim xanh boxali có tên khoa học: Paphiopedilum villosum var. boxallii (Rchb.f.) Pfitzer. Kích thước hoa 10 cm.

Lọng đài lưng tái sử dụng Bulbophyllum retusum

29/12/2021
Lọng đài lưng tái sử dụng có tên khoa học: Bulbophyllum retusum H. Jiang, D.P. Ye & J.D. Ya. Tên Việt Nam: Lọng đài lưng tái sử dụng

Khúc Thần Vân Nam

28/12/2021
Khúc Thần Vân Nam có tên khoa học Panisea yunnanensis S.C.Chen & Z.H.Tsi. Kích thước Hoa 0.5 cm.

Kim tuyến Anoectochilus lylei

26/12/2021
Kim tuyến Anoectochilus lylei, Tác dụng và công dụng Lan kim tuyến có tác dụng tăng cường sức khỏe, làm khí huyết lưu thông, có tính kháng khuẩn,...

Lan chu đình vàng trơn

25/12/2021
Lan chu đình vàng trơn có tên khoa học: Spathoglottis affinis de Vriese. Kích thước: Hoa 3,7.5 cm.

Hoàng thảo Trường sơn

23/12/2021
Hoàng thảo Trường sơn có Tên khoa học Dendrobium delacourii Guillaumin. Kích thước hoa 2 cm.

Một số loại lan hài Việt Nam

22/12/2021
Lan hài helen, henry, hài gấm, hài vân bắc, hài đuôi công

Nguồn gốc tên gọi lan hài Helen

22/12/2021
Lan hài helen có tên khoa học Paphiopedilum helenae

Lan hài Trần Liên

11/12/2021
Lan hài Trần Liên có tên khoa học Paphiopedilum tranlienianum O.Gruss & Perner. Kích thước hoa 6 cm.

Sarcoglyphis brevilabia Aver.

08/12/2021
Nhục mấu có Tên khoa học là Sarcoglyphis brevilabia Aver. Kích thước hoa 3mm.

Lan lọng bảo lộc

02/12/2021
Lan lọng bảo lộc có tên khoa học: Bulbophyllum moniliforme C.S.P.Parish & Rchb.f. Kích thước hoa 1 mm.

Hà biện đá vôi

01/12/2021
Hà biện đá vôi có tên khoa học Habenaria calcicola Aver. Kích thước hoa 1.5 cm.

Lan Lọng Romy

24/11/2021
Lan Lọng Romy có tên khoa học: Bulbophyllum romyi B.Thoms. Kích thước hoa dài từ từ 15 to 20 cm.

Lan kiến cò râu

23/11/2021
Lan kiến cò râu có tên khoa học Habenaria medioflexa Turrill. Kích thước hoa 2 cm

Giáng xuân

17/11/2021
Giáng xuân có tên khoa học: Aerides falcata Lindl. & Paxton. Công dụng: Dùng cả cây chữa trẻ em gầy yếu, hạ nhiệt dạng sắc uống. Lá hơ nóng ép lấy...

Lan hài vân bắc

15/11/2021
Lan hài vân bắc có tên khoa học: Paphiopedilum purpuratum (Lindl.) Stein. Kích thước hoa từ 7 đến 10 cm

Lan hạc đính hồng

14/11/2021
Lan hạc đính hồng có tên khoa học: Phaius mishmensis (Lindl. & Paxton) Rchb.f. Kích thước hoa 5 cm

Lọng mây bạc

13/11/2021
Lọng mây bạc có tên khoa học Bulbophyllum delitescens Hance. Kích thước hoa 2 cm