Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Kiếm Tiên Vũ

10/11/2021
Kiếm Tiên Vũ có tên khoa học Cymbidium finlaysonianum Lindl. Kích thước hoa 6 cm

Hài đuôi công

09/11/2021
Hài đuôi công có tên khoa học: Paphiopedilum gratrixianum Guillaumin, Kích thước hoa 8 cm

Lan hài cocci

08/11/2021
Lan hài cocci có tên khoa học Paphiopedilum coccineum Perner & R.Herrm. Kích thước: hoa 10 cm

Lan hài Henry

07/11/2021
Lan hài Henry có tên khoa học Paphiopedilum henryanum Braem. Kích thước hoa 6.0 cm

Lan Hài herrmann

06/11/2021
Hài herrmann có tên khoa học: Paphiopedilum herrmannii F.Fuchs & H.Reisinger. Kích thước: hoa 6.0 cm

Hài helen đột biến

05/11/2021
Hài helen đột biến có tên khoa học: Paphiopedilum helenae f. aureum O.Gruss & Roeth. Kích thước hoa 3.0 cm

Lan hài hêlen

02/11/2021
Lan hài hêlen có tên khoa học Paphiopedilum helenae Aver. Kích thước hoa 5.0 cm

Dực giác lá hình máng

30/10/2021
Dực giác lá hình máng có tên khoa học Brachypeza semiteretifolia (H.A.Pedersen) Kocyan & Schuit. Kích thước hoa 2.0 cm

Thanh đạm mềm

26/10/2021
Thanh đạm mềm có tên khoa học Coelogyne flaccida Lindl. Công dụng: Dùng cả cây chữa Ho do phế nhiệt, khạc ra máu, viêm họng.

Lan báo châu phi

25/10/2021
Lan báo châu phi có tên khoa học: Ansellia africana Lindl. Kích thước hoa 6, 3 cm

Lan lọng cảnh

11/10/2021
Lọng cảnh có tên khoa học: Bulbophyllum mastersianum J.J.Sm. Kích thước 5 cm

Lọng hoa lớn

09/10/2021
Lọng hoa lớn có tên khoa học: Bulbophyllum coweniorum J.J.Verm. & P.O'Byrne . Kích thước hoa: 2 cm

Hà biện môi nhỏ

06/10/2021
Hà biện môi nhỏ có tên khoa học Habenaria linguella Lindl. Công dụng: Chữa đau nhức chân tay

Hoàng thảo bạch nhạn

03/10/2021
Hoàng thảo bạch nhạn có tên khoa học: Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl. Kích thước hoa 12 cm

Lan hài Bạch Tuyết

01/10/2021
Lan hài Bạch Tuyết có Tên khoa học: Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Stein. Kích thước hoa: từ 5 đến 7 cm

Lan Thạch hộc tía

30/09/2021
Thạch hộc tía có tên khoa học: Dendrobium officinale Kimura & Migo. Công dụng tăng cường sức khoẻ

Lan bọ ngựa

29/09/2021
Lan bọ ngựa có tên khoa học: Caladenia tentaculata Schltdl. Kích thước hoa: 7,5 cm

Lan hài mốc hồng

26/09/2021
Lan hài mốc hồng có tên khoa học: Paphiopedilum micranthum Tang & F.T.Wang Kích thước hoa: 10 cm.

Hoàng Thảo Nghệ Tâm

25/09/2021
Hoàng Thảo Nghệ Tâm có tên khoa học: Dendrobium loddigesii Rolfe. Công dụng: Bổ âm sinh tân dịch. Chữa liệt dương, thận hư, tân dịch kém.

Hà biện răng

23/09/2021
Hà biện răng có Tên khoa học: Habenaria dentata (Sw.) Schltr. Công dụng: Phần trên mặt đất dung đê chữa viêm tinh hoàn, viêm ống dẫn trứng.