Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Sarcoglyphis brevilabia Aver.

08/12/2021
Nhục mấu có Tên khoa học là Sarcoglyphis brevilabia Aver. Kích thước hoa 3mm.

Lan lọng bảo lộc

02/12/2021
Lan lọng bảo lộc có tên khoa học: Bulbophyllum moniliforme C.S.P.Parish & Rchb.f. Kích thước hoa 1 mm.

Hà biện đá vôi

01/12/2021
Hà biện đá vôi có tên khoa học Habenaria calcicola Aver. Kích thước hoa 1.5 cm.

Lan Lọng Romy

24/11/2021
Lan Lọng Romy có tên khoa học: Bulbophyllum romyi B.Thoms. Kích thước hoa dài từ từ 15 to 20 cm.

Lan kiến cò râu

23/11/2021
Lan kiến cò râu có tên khoa học Habenaria medioflexa Turrill. Kích thước hoa 2 cm

Giáng xuân

17/11/2021
Giáng xuân có tên khoa học: Aerides falcata Lindl. & Paxton. Công dụng: Dùng cả cây chữa trẻ em gầy yếu, hạ nhiệt dạng sắc uống. Lá hơ nóng ép lấy...

Lan hài vân bắc

15/11/2021
Lan hài vân bắc có tên khoa học: Paphiopedilum purpuratum (Lindl.) Stein. Kích thước hoa từ 7 đến 10 cm

Lan hạc đính hồng

14/11/2021
Lan hạc đính hồng có tên khoa học: Phaius mishmensis (Lindl. & Paxton) Rchb.f. Kích thước hoa 5 cm

Lọng mây bạc

13/11/2021
Lọng mây bạc có tên khoa học Bulbophyllum delitescens Hance. Kích thước hoa 2 cm

Kiếm Tiên Vũ

10/11/2021
Kiếm Tiên Vũ có tên khoa học Cymbidium finlaysonianum Lindl. Kích thước hoa 6 cm

Hài đuôi công

09/11/2021
Hài đuôi công có tên khoa học: Paphiopedilum gratrixianum Guillaumin, Kích thước hoa 8 cm

Lan hài cocci

08/11/2021
Lan hài cocci có tên khoa học Paphiopedilum coccineum Perner & R.Herrm. Kích thước: hoa 10 cm

Lan hài Henry

07/11/2021
Lan hài Henry có tên khoa học Paphiopedilum henryanum Braem. Kích thước hoa 6.0 cm

Lan Hài herrmann

06/11/2021
Hài herrmann có tên khoa học: Paphiopedilum herrmannii F.Fuchs & H.Reisinger. Kích thước: hoa 6.0 cm

Hài helen đột biến

05/11/2021
Hài helen đột biến có tên khoa học: Paphiopedilum helenae f. aureum O.Gruss & Roeth. Kích thước hoa 3.0 cm

Lan hài hêlen

02/11/2021
Lan hài hêlen có tên khoa học Paphiopedilum helenae Aver. Kích thước hoa 5.0 cm

Dực giác lá hình máng

30/10/2021
Dực giác lá hình máng có tên khoa học Brachypeza semiteretifolia (H.A.Pedersen) Kocyan & Schuit. Kích thước hoa 2.0 cm

Thanh đạm mềm

26/10/2021
Thanh đạm mềm có tên khoa học Coelogyne flaccida Lindl. Công dụng: Dùng cả cây chữa Ho do phế nhiệt, khạc ra máu, viêm họng.

Lan báo châu phi

25/10/2021
Lan báo châu phi có tên khoa học: Ansellia africana Lindl. Kích thước hoa 6, 3 cm

Lan lọng cảnh

11/10/2021
Lọng cảnh có tên khoa học: Bulbophyllum mastersianum J.J.Sm. Kích thước 5 cm