Logo Website

Lan Lọng Romy

24/11/2021
Lan Lọng Romy có tên khoa học: Bulbophyllum romyi B.Thoms. Kích thước hoa dài từ từ 15 to 20 cm.

Bulbophyllum romyi B.Thoms, Orchids (West Palm Beach) 84(10): 631, photogrs. (2015).

Lan Lọng Romy 

Tên khoa học:

Bulbophyllum romyi B.Thoms

Tên Việt Nam:

Lọng Romy (Romolo Castada Trưởng tộc Mongnoy, một bộ tộc ở Midanao và là người đồng phát hiện ra loài lọng này)

Kích thước:

Hoa dài từ từ 15 to 20 cm.

Phân bố:

Tìm thấy ở Phi-líp-pin.