Logo Website

Lan hài cocci

08/11/2021
Lan hài cocci có tên khoa học Paphiopedilum coccineum Perner & R.Herrm. Kích thước: hoa 10 cm

Paphiopedilum coccineum Perner & R.Herrm., Orchidee (Hamburg) 51(5): 623 (2000).

Lan hài cocci

Tên khoa học:

Paphiopedilum coccineum Perner & R.Herrm.

Tên Việt Nam: 

Hài cocci, Hài đỏ son, Hài bã trầu, Lan hài lục.

Kích thước:

Hoa 10 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Việt Nam (Sơn La, Lai Châu).