Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Lan cành giao

30/08/2021
Lan cành giao có tên khoa học là Papilionanthe teres (Roxb.) Schltr.

lan lọng quạt venus

29/08/2021
Lan lọng quạt venus có tên Bulbophyllum flabellum-veneris (J.Koenig) Aver.

Đại diệp tuyến

28/08/2021
Đại diệp tuyến có tên khoa học Taeniophyllum glandulosum Blume

Cầu diệp phương đông

27/08/2021
Lan lọng phương đông, tên latinh, hình ảnh, video

Tục đoạn tàu-chữa viêm phổi

22/08/2021
Tục đoạn tàu có Pholidota chinensis Lindl., Công dụng: Chữa: Viêm phế quản cấp và mạn tính, viêm họng mạn tính. Viêm amygdal cấp.. Loét dạ dày hành...

Chi Deceptor Seidenf. 1992

06/12/2020
Loài lan này trên thế giới chỉ có 1 loài mọc tại Việt Nam.

Chi Zeuxinella (Aver.) Aver 1988

24/03/2020
Trên thế giới có 1 loài duy nhất mọc tại Việt Nam.

Chi Zeuxine Lindley 1826

24/03/2020
Trên thế giới có 70 loài, Việt Nam có 10 loài.

Chi Yoania Maxim. 1873

24/03/2020
Trên thế giới có 4 loài, Việt nam có 1 loài.

Chi Vrydagzynea Blume 1858

24/03/2020
Trên thế giới có khoảng 40 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Vietorchis Aver. & Averyanova 2003

24/03/2020
Trên thế giới có 2 loài duy nhất mọc tại Việt Nam.

Chi Vanilla Miller 1754

24/03/2020
Trên thế giới có khoảng 100 loài, Việt Nam có 4 loài.

Chi Vandopsis Pfitz. 1889

24/03/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Vanda Jones 1820

24/03/2020
Trên thế giới có chừng 70 loài, Việt Nam có 11 loài.

Chi Uncifera Lindl. 1858

24/03/2020
Trên thế giới có 6 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Tuberolabium Yamamoto 1924

24/03/2020
Trên thế giới có chừng 15 loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi Tropidia Lindl. 1833

24/03/2020
Trên thế giới có chừng 8 loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi Trichotosia Blume 1825

24/03/2020
Trên thế giới có khoảng 50 loài, Việt Nam có 6 loài.